Programlar

Sovyet İşgalinden ABD Müdahalesine Afganistan’ın Son 40 Yılı: Tanıklıklar, Analizler

Esedullah Oğuz – Orta Asya Uzmanı

Doğumunun 100. Yılında Kazak Âlim Halife Altay, Hayatı ve Eserleri

Doğumunun 100. Yılında Kazak Âlim Halife Altay, Hayatı ve Eserleri, (Abdürrahim Altay – Halife Altay’ın Oğlu; Botogöz Uvatkan – Dünya Kazakları Cemiyeti Genel Sekreteri

Türk Savaş Esirleri: Tarihsel Süreç ve Günümüze Yansımaları

Doç. Dr. Ali Satan – Marmara Üniversitesi; Canlı Tel Bağlantısı: Prof. Dr. Alfina Sıbgatullina – Rusya İlimler Akademisi, Şarkiyat Enstitüsü

Gagauzya ve Türkiye ile İlişkileri: Özel Röportaj

Gagauz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah

Yurtdışındaki Türk Şehitlikleri

Prof. Dr. Cengiz Dönmez – Gazi Üniversitesi; Dr. Yalçın Özalp – Emekli Öğretim Üyesi

Şehadetinin 99. Yılında Kırım Milli Şairi Numan Çelebicihan, Hayatı ve Mücadelesi

Bülent Tanatar – Yazar

Doğumunun 534. Yılında Babür Şah ve Babürlüler

Doç. Dr. Savaş Eğilmez – Atatürk Üniversitesi; Yrd. Doç. Dr. Fatih Bayram – İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Göktürklerden Günümüze Türk Devlet Modeli ve Yansımaları

Prof. Dr. Ahmet Taşağıl – Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi

Afrika’da Türkistan İzleri ve Günümüze Yansımaları

Ahmet Kemal Öncü – Sosyolog, Gümüş Hilal Vakfı Başkanı; Gülbahar Öncü – Tarihçi

Eski Sovyet coğrafyasında Selefi hareketler, DAEŞ ve Türkiye’deki Türkistanlılar

Orhan Gafarlı – Avrasya Uzmanı; Esedullah Oğuz – Orta Asya Uzmanı