Kıbrıs’ta Vakıf Malları ve Şer’iyye Sicilleri -

Haldun Şahin – Arşiv Uzmanı, Türk Arşivciler Derneği Eski Başkanı, 5 Mayıs 2012.

Kıbrıs’ta Vakıf Malları ve Şer’iyye Sicilleri

Kıbrıs’ta Vakıf Malları ve Şer’iyye Sicilleri, (Haldun Şahin – Arşiv Uzmanı, Türk Arşivciler Derneği Eski Başkanı), 5 Mayıs 2012.